Rådgivning og sparring om kommunikationsarbejde, afklaring af mål, værdier og strategi, feedback på eksisterende kommunikation og oplæg til profilering på relevante platforme (inkl. sociale medier).

Praktisk udførelse af kommunikationsopgaver – fx pressemeddelelser, pressekontakt, tekst og fotos til hjemmesider og nyhedsbreve, opstart og løbende sparring vedr. drift af sociale medier som Facebook, LinkedIn, Instagram og twitter.

Intern kapacitetsopbygning af medarbejdere i kommunikation, pressehåndtering, sociale medier og nyhedsbreve. Workshops, kurser og individuel coaching og rådgivning.

Ekstern komunikationsmedarbejder-ordning (fx 1-4 dage om måneden), inkl. sparring og udformning af kommunikationsstrategier og planer. Løsning af presse- og kommunikationsopgaver.