Eksempler på opgaver, jeg har løst som konsulent:

  • Kommunikations- og advocacy-strategi for et fælles Impunity Watch/Oxfam IBIS program om at stoppe vold mod kvinder i Guatemala, Burundi og Liberia.
  • Bevillingskonsulent for CISU på en EU-oplysningspulje Frame, Voice, Report! der handler om kommunikation om Verdensmålene
  • Redigering af rapport om erhvervsuddannelsernes muligheder for at profilere sig på bæredygtighed og verdensmål og dermed tiltrække flere unge. Rapporten er udarbejdet af Ungdomsbyen for den danske UNESCO kommission.
  • Bevillingskonsulent for Danske Handicaporganisationer (oplysningspulje)
  • Udarbejdelse af to forslag til Operation Dagsværk projekter fra hhv. Jordan og Zimbabwe for Mellemfolkeligt Samvirke
  • Oplysningskampagne om et fælles projekt i Ghana, som Dansk Blindesamfund, Landsforeningen LEV, Danske Døves Landsforbund og Dansk Handicapforbund stod bag. Produktion af vandreudstilling, artikler og små film til hjemmesider, magasiner, nyhedsbreve og sociale medier.
  • Kommunikationskurser for foreningen Rapolitics, Danske Handicaporganisationer og Ungdomsbyen
  • Konsulentopgave for DMRU, DH og DUF: Kortlægning af medlemmers behov og ønsker til seminar om kommunikation og folkelig forankring og program for et fælles weekendseminar
  • Pressearbejde for Livia-fonden i forbindelse med prisuddeling
  • Opgaver for Rostra Kommunikation og Pia Nielsen Kommunikation (kurser, kampagner, artikler mm for styrelser og kommuner)